ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR

Eğitici Oyuncaklar

Çocuk zihni, dünyayı oyun oynayarak tanımaya başlar ve oyun oynadıkça öğrenir. Çocuklar küçük kaşiflerdir. Merak ederek başladıklarını keyifle tamamlamak ve yeni şeyler öğrenmek isterler. Oyunlar sayesinde diğer insanları, diğer insanlarla paylaşımda bulunmayı ve iş birliğini öğrenirler. Bazen duygu ve düşüncelerini açıklıkla ifade edemeyen çocukların zihinlerine oyun yoluyla ulaşılabilir. Çocuklar, iç dünyalarını sembolik olarak oyunlar aracılığıyla aktarırlar. Oyun, çocuğun gerçek dünyası ile hayal dünyası arasındaki köprü gibidir.

Eğitici ve Öğretici Oyunlar Neden Gereklidir?

Çocuklar, yaşlarına ve gelişim evrelerine uygun olan oyunlar ve oyuncaklar sayesinde eğlenirken öğrenirler ve kendilerini daha kolay keşfederler. Eğitici oyun ve oyuncaklar çocuğun sosyal, duygusal, psikolojik ve zihinsel gelişimi için oldukça önemlidir.

Eğitici ve Öğretici Oyunların Yararları Nelerdir?

Çocukların, eğitici ve öğretici oyunlar sayesinde sözel ve sözel olmayan iletişim becerileri gelişir. Birden çok kişiyle oynanan, keşif yapmayı, müzakere etmeyi, iletişim kurmayı gerektiren oyunlar sayesinde akranlarının düşünce yapısını ve duygularını yakından tanırlar. Oyun süresince oyuncak ve oyun paylaşımı, çocuklara kendi hamleleri için sıra beklemeleri gibi önemli sosyal alışkanlıklar kazanırlar. Çocuklar, oyun oynanan ortam, oyun ve oyuncaklar hakkında görüşlerini paylaşarak kendilerini ifade etme becerisini geliştirirler. Oyun katılımcılarının bakış açısını keşfederler, iş birliği, takım olma bilinci, problem çözme gibi önemli kazanımlar elde ederler.

Duyguları kontrol etme ve karşıdakine ifade etmeyi sağlayan oyunlar, çocukların duygusal gelişimi için çok kritiktir. Özellikle hayal gücü geliştiren oyunlar (evcilik gibi role bürünme oyunları), çocuklara olumlu ve olumsuz duygularıyla ilgili sesli düşünme fırsatı tanıdığı için öz farkındalık yaratır ve duygularını kontrol etmenin yanı sıra dolaylı olarak dışa vurmalarını da kolaylaştırır.

Eğitici ve öğretici oyunların fiziksel gelişime de önemli katkıları vardır. Bazı oyunlar, çocukların ince ve kaba motor yeteneklerini geliştirmelerine ve vücutlarını tanımalarına olanak tanır. Oyunlar sırasında çocukların bedenlerini kullandıkları oyunlar oynamaları (el becerileri veya beden hareketlerini gerektiren), onları hem daha becerikli hem de bedenen kendiyle barışık kılar. Aynı zamanda bu oyunlar çocukların ileri yaşlarda kendilerinden emin yetişkinler olmalarına katkı sağlar. Beden koordinasyonunu sağlama kabiliyeti erken yaşlarda edinildiğinde, erken dönemlerden itibaren özgüveni destekler. Bu tür oyunlar, enerji sarf ettirir ve kasları güçlendirir.

Eğitici ve öğretici oyunlar, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesinde de büyük rol oynarlar. Çocuklar, oyun oynarken adeta kendi düşünsel dünyalarını yaratırlar, kendi dünyalarında var olan şeyleri kendi hoşlanacakları biçimde tekrar düzenlerler. Oyun oynamak başlı başına mutluluk kaynağıdır. Oynamak, çocukları hem fiziksel hem düşünsel olarak aktif ve dinamik kılar, onlara yaşama sevinci verir.

Oyun ve Oyuncak Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Oyun oynamak ve oyuncak her yaştan çocuğun dünyasında en önemli unsurlardır. Seçilen oyuncaklar çocuğun tüm hayatı boyunca etkisinde olacağı fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimi için belirleyicidir. Bu nedenle çocuklar için doğru oyunu ve oyuncağı seçmek oldukça önemlidir. Eğlenceli olduğu kadar güvenli, yaşına ve gelişim seviyesine uygun, eğitici ve öğretici olmalıdır. Çocuğun gelişim dönemine uygun, zeka ve el-vücut becerisi geliştirici oyuncaklar tercih edilmelidir. Güvenlik, önem sırasının başlarında yer alır. Çocuklarda sağlıklı gelişiminin sağlanması ve tamamlanmasında önemli rolü olan eğitici ve öğretici oyunların aynı zamanda çocukların bulunduğu gelişim evresine uygun, sağlıklı ve güvenli olmasına dikkat edilmelidir.

Türkiye’de 2002 yılında yürürlüğe giren ve oyuncakların tasarımına, üretimine, piyasaya sunulmasına, dağıtımına, piyasadaki gözetimine ve denetlenmesine ilişkin kuralları içeren “Oyuncaklar Hakkındaki Yönetmelik” gereği, oyuncak üzerinde veya etiketinde CE işareti, üretici & ithalatçının adı, adresi, markası, yaşa uygunluk ibaresi, oyuncakların taşıyabileceği özel risklere ilişkin bilgi ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır. Oyuncakların sahip olduğu mekanik, kimyevi, elektriksel nitelikler nedeniyle taşıyabilecekleri riskler (yanıcılık, ısınma, parçalara ayrılabilme, vb.) belirtilmelidir. Eğer varsa kullanım kılavuzu, oyuncağın doğru ve güvenli kullanımı hakkında bilgiler de içermelidir.